BENTONİT TESİSİ

 • Firmamız anahtar teslim bentonit tesisleri kurmaktadır.Bentonit Oluşumu ve Kullanımları Hakkında;Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıca montmorillonit) oluşan ve ağırlıklı olarak silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır. Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smektit grubu minerallerinden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların, genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına bağlı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşum gerçekleşmiştir.

  Türkiye’de bentonit  Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Çankırı, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır. Ordu’nun Ünye-Fatsa ilçelerinde yüksek oranda bentonit üretimi gerçekleştirilmektedir.

  Bir kil çeşidi olan bentonit birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Döküm kumu ve peletleme,
  • Kâğıt sanayii,
  • Sondajlama,
  • Lastik sanayii,
  • Gıda sanayii,
  1. a) Berraklaştırma işleminde (Şarap, Meyva suyu, Bira)
  2. b) Ağartma işleminde (Yağ sektöründe)
  • Gübre sanayii,
  • Boya sanayii,
  • Seramik sanayii,
  • Kedi kumu,
  • İlaç sanayii,
  • Kozmetik sektöründe,
  • Deterjan üretiminde.

  Bentonit terimi ilk kez 1898 yılında Amerika’da Fort Benton-Montana yakınlarında bulunan kolloidal özelliğe sahip, plastisitesi yüksek olan bir kil çeşidi için kullanılmıştır. Daha sonra Fransa’nın Montmorillon bölgesinde de aynı kil bulunduğundan bu kil mineraline Montmorillonit adı verilmiştir. Bentonit ile birlikte kuvars, mika, feldspat, pirit ve diğer bazı mineraller bulunur.

  Bentonitin genel kimyasal formülü; (Na,Ca) (Al,Mg) 6(Si4O10) 3(OH)6 nH2O ’dur.

  Kalsiyum Bentonit (Montmorillonit Kili) madeni saflığı ve beyazlığı son derece yüksektir.

  Bentonit çeşitleri:

Yukarı