TOPRAK DAĞITICI

Ezici Valsten önce yerleştirilen bu yardımcı ekipman, toprağın vals işleme yüzeyine eşit olarak dağıtılması amacıyla kullanılır. Bu sayede Ezici Valsten elde edilen verim artmaktadır.

Yukarı