VERMİKÜLİT TESİSİ

Firmamız Türkiye’nin ilk pilot tesisi olan, Vermikülit Madeni Zenginleştirme Tesisini Yıldızeli / Sivas’ta kurmuştur. Vermikülit tesisi içerisinde, hammaddenin beslenmesi, taşınması, kurutulması, kırılması ve boyutsal olarak ayrılıp, big-bag' lere paketlenmesi yapılmaktadır.

Vermikülit hakkında;   

Vermikülit terimi ısıl işleme tabii tutulduğunda genleşebilen, genleştiğinde de kurt şekline gelebilen bir mineral grubunu karakterize etmek için kullanılır. Bu genleştirme prosesi exfoliasyon olarak isimlendirilir. Vermikülit ismi, Latin kökenli bir sözcük olan, üreyen kurtlar anlamına gelen “vermiculare” sözcüğünden türetilmiştir. Genleştirilmiş vermikülit, çok düşük yoğunluğa sahip olması ve izolasyon özelliği olması sebebiyle toprak düzenleyicisi, hafif yapı ve ısı izolasyon malzemesi olarak önemli bir kullanım alanına sahiptir. Genleştirilmiş vermikülit, tepkimeye girebilecek aktif, geniş kimyasal yüzeyi olması sebebiyle de bazı kimyasal proseslerde absorban olarak kullanılmaktadır. Vermikülit toz boyutunda ince taneye öğütüldüğünde ise, boya, plastik ve diğer malzemelerde katkı maddesi olarak değerlendirilir.

Kullanım alanları;

Vermikülit termal özellikleri, hafifliği ve dayanıklılığı sebebiyle aşağıda belirtilen sektörlerde geniş olarak kullanılan doğal bir endüstriyel hammaddedir.

  • Bahçecilik ve Tarım,
  • Yapı Endüstrisi,
  • Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Alanda İzolasyon,
  • Hayvan Yemi,
  • Otomotiv Endüstrisi,
  • Paketleme Malzemesi.

 

Yukarı