GÜBRE TESİSİ

Özel imalat grubunda olan bu ünite, kimyasal gübre tesisleri için kurutucudan itibaren (kurutucu dahil) gerekli olan tüm makine ve ekipmanları sağlamaktadır. Ünite prosesi kısaca; besleme, taşıma, döner kurutucu, soğutucu, döner eleme ve paketleme makine ve ekipman grubundan oluşmaktadır. İstenilen miktarda sisteme beslenen kimyasal gübre tozları, konveyör taşıma sistemleri ile döner kurutucuya aktarılır; brülör sıcak hava sayesinde malzeme nemi atılarak gübre kurutma işlemi sağlanır. İstenilen gübre granül tane yapısına kavuşabilmesi için prosesin devamında döner soğutucu ve döner elek sistemleri mevcuttur. İstenilen tane iriliğine ulaşmış olan gübre taneleri taşıma ekipmanları ile paketlemeye sevk edilir ve süreç tamamlanmış olur.

Yukarı